umts

Annonse


Ingen UMTS-jubel

umtsDe samlede budene i første rundt av den tyske UMTS.auksjonen utgjør 1.652 milliarder tyske mark, i følge Tysklands post- og telemyndigheter. Dette utgjør tilsammen 6,9 milliarder norske kroner.

Dempede forventinger

Forventingene til auksjonen, var på forhånd noe dempet etter at de nederlandske myndighetene, ikke fikk inn mer enn en tredjedel av man på forhånd antok.

Konsortiet Mobil Multimedia, bestående av MobilCom AG og France Telecom, har lagt inn bud på to frekvensblokker på 501 millioner mark hver. Konsortiet står til sammen for nær halvparten av budsummen, mend sine bud på til sammen 4,2 milliarder kroner. Deutsche Telekoms T-Mobil la inn et bud på tre frekvensblokker, hver på 100 millioner mark.

Ellers bød E-Plus/Hutchinson og konsortiet Group 3G på en frekvensblokk hver på 100 millioner mark, mens Mannesmann Mobilfunk, bød 150 millioner mark for en frekvensblokk, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse