Reeves, Keanu

Annonse


Tilbyr videoutleie over nettet

Reeves, Keanu

Den amerikanske utleiekjeden har inngått en 20 års-avtale med Enron Broadband Services om å distribuere filmene. De to selskapene skal i første omgang tilby sine tjenester i utvalgte byer i USA, men regner med å ekspandere både innenlands og utenlands allerede neste år.

Kundene vil kunne velge fra et omfattende filmbibliotek, og bildekvaliteten skal være tilsvarende VHS. For å kunne benytte seg av tilbudet må kundene ha en set-top boks, som kan kjøpes eller leies, og en høyhastighetsforbindelse til Internett.

Abonnement

Blockbusters regner med å innføre en abonnementsordning der kundene betaler en fast månedsavgift for et fast antall filmer, men det kan i tillegg bli aktuelt å tilby en stykkprisordning.

Selskapene utreder nå hva de skal ta betalt for filmene og hvordan inntektene skal deles mellom Blockbuster, Enron og kabeltilbyderne, melder Ananova.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse