Annonse


!nummer erstatter domenenavn

Meningen med Bangos nye tjeneste er å gjøre surfing på mobiltelefonen mer likt det å ringe, ved at man altså taster inn en nummerrekke i stedet for en URL for å nå wap- og webtjenester.

Slipper språkproblemer

Nummeret man registrer kan bestå av alt fra 1 til 50 tall, og dette blir da en slags alias for den vanlige adressen til tjenesten. Det kreves at nettleseren gjøres klar for Bango-nummer, og selskapet har allerede gått inn i partnerskap med for eksempel WinWap, 365 Corporation og Ad Hoc for å få til dette. Ellers besøker du www.bango.net, og taster inn nummeret der.

Selskapet oppgir flere grunner til at man må begynne å bruke Bango-nummer, blant annet at mer enn halvparten av verden ikke bruker det romanske alfabetet eller ikke har engelsk som morsmål.

Annonse
Nummererstatning

Kanskje litt ironisk, i og med at vi opprinnelig begynte å ta i bruk domenenavn for å slippe å skrive inn IP-adressene, som egentlig er nummerrekker av typen http://209.32.251.128.

Likevel håper altså selskapet at fremtidig bedrifter og privatpersoner som ønsker å tilby mobile tjenester skal gå rundt og distribuere sine Bango-nummer som visittkort, og markedsføre disse på samme måte som ordinære webadresser.

Personlige !nummer får du gratis, mens selskaper må betale en månedlig avgift, avhengig av typen og lengden på nummeret.

Og det er vel ikke engang vits i å sjekke om !1 til !9 fortsatt er ledige…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse