Annonse


Uløste problem for like mobilnummer

I dag kan man se av de to første sifrene på telefonnummeret hvilken operatør man ringer til. Det er for eksempel dyrere å ringe fra et Telenor-nummer til et NetCom-nummer enn det er å ringe til en annen abonnent hos samme operatør.

Kanskje er det ikke noe alle tenker så mye på, men i hvert fall blant ungdommen ser det ofte ut til å være en bevisst holdning til dette. Noen går til og med rundt med kontantkort fra forskjellig tilbydere, og bytter ut fra hvem de ringer, for å få samtalen billigst mulig.

Ingen løsning

Men når alle skal kunne ha et fast mobilnummer, vil denne muligheten til å se hvor man ringer forsvinne. Så vidt Wapland.no erfarer har man ennå ikke kommet frem til en løsning på dette problemet.

Annonse
– Man vil ikke lenger kunne identifisere hvilken operatør man ringer på grunnlag av nummeret. Derfor kan man heller ikke vite hvor mye en samtale vil koste på samme måte i dag, sier Øyvind Haugen, rådgiver og jurist i Post- og Teletilsynet.

– En mulighet er å gi melding, enten i displayet eller som en talebeskjed, om hvor mye samtalen vil koste, men dette virker som en upraktisk løsning. Vi skal se nærmere på problemstillingen etter hvert. Det finnes foreløpig ingen konkrete planer for hvordan dette skal løses, sier Haugen.

For dyrt?

Termineringspris er den prisen mobiloperatøren tar for å ta imot og sette opp en samtale til en av sine abonnenter. Post- og Teletilsynet har påpekt at operatørene muligens tar seg litt for godt betalt når de kobler opp samtaler fra andre operatører.

– Termineringsprisene virker i mange tilfeller litt høye, og vi har vært i kontakt med Telenor om dette. Det har også vært nevnt at det ikke er rimelig at det er dyrere å sette opp samtaler mellom forskjellig operatører enn det er å ringe til en mobiltelefon på samme nett, sier Haugen til Wapland.no.

Felles pris uaktuelt

Det enkleste for brukeren hadde kanskje vært å ha en fast pris å forholde seg til, uavhengig av operatør. Men det ser ikke ut til at problemet kan løses ved å påtvinge operatørene en felles ringepris, i hvert fall ikke uten vesentlig endringer i det offentlige regleverket.

– Post- og teletilsynet kan i noen grad sette begrensninger i prisen somsettes fra selskaper med sterk markedsstilling (forskrift om offentligtelenett og offentlig teletjeneste § 3-8). Andre selskaper står fritt i sinprisfastsettelse. Det er derfor ikke aktuelt i henhold til dagens regelverk ågjøre noe slikt, sier Haugen.

I rute

Men selv om det er en del hinder som må overkommes før nummerportabilitet realiseres, mener Post- og Teletilsynet likevel at disse vil løses innen september neste år.

– Innføring av nummerportabilitet i mobilnettet forutsetter betydelige tekniske tilpasninger fra aktørene i markedet. Vi må også bestemme hvorvidt vi skal la ordningen gjelde også for NMT-telefoner og personsøkere, sier Haugen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse