Annonse


EU ønsker økt telekonkurranse

I første omgang vil kommisjonen å redusere antall lover fra dagens 26 til seks. De seks lovene skal dekke alle former for elektronisk kommunikasjon i EU enten den skjer via telelinjer, kabler eller satellitt.

Intensjonen er at endringene skal gi forbrukerne rimeligere priser. Loven åpner for økt konkurranse lokalnettet som kobler forbrukerne til teleleverandørene.

EU-kommisjonen ønsker også å lette reguleringene for mobilselskapene, og ser samtidig på muligheter for å hindre reklamepost (spam) på mobiltelefoner.

Selv om endringene vil glatte ut lappverket av teleregler som finnes i Europa, så er mange kritiske. Enkelte medlemmer av EU-parlamentet frykter lovendringene ikke har noen innvirkning på koordineringen av de 15 nasjonale telenettene i unionen.

Annonse
I henhold til det nye forslaget skal hvert land definere hvilke teleaktører som har betydelig markedsmakt. Siden definisjonen er flytende kan ulik tolkning fra medlemslandene skape ny uklarhet og rot, skriver Wall Street Journal.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse