Christoffersen, Terje

Annonse


Millionsalg av NetCom-folk

Christoffersen, Terje(Artikkelen er oppdatert med en tabell kl. 15.35, 23.06.00)

De såkalte primærinnsiderne i NetCom ASA (ansatte med opsjoner) har idag akseptert Telia ABs tilbud om kjøp av aksjer i NetCom ASA. Prisen per aksje er 470 kroner, med tillegg av renter.

Tilbudet fra Telia AB er riktignok betinget av godkjennelse. Lite tyder på at myndigheten vil motsette seg dette.

Håver inn

Det betyr at adm. direktør Terje Christoffersen kan håve inn 6.418.360 kroner i fortjeneste for sin 22.000 opsjoner. Fortjenesten per opsjon er henholdsvis 246,83 kroner (antall 12.000) og 172,82 kroner (antall 20.000).

Annonse


I tillegg har Terje Christoffersen akseptert Telias tilbud om kjøp av 5.400 aksjer til kurs 470 kroner per aksje. For dette kan han hente inn 2.538.000 kroner. Hva han i sin tid kjøpte disse aksjene for er ukjent – men det var neppe til full pris.

Hvis man regner sammen opsjonssalget og aksjesalget kan NetCom-sjefen telle opp 8.956.360 kroner inn på en fet bankbok!

Flere millionærer

Harald K. Næss og Bjørn Egil Jensen har 14.000 opsjoner hver. De har en fortjeneste per opsjon på 172,82 kroner.

Det vil gjøre dem begge to til millionærer når hver håver inn 2,4 millioner kroner.

Gunnar Giørts har 14.000 opsjoner, som han kan få en fortjeneste på hele 2,7 millioner kroner (193 kroner i fortjeneste per opsjon).

Styreformann i NetCom Leif Frode Onarheim selger 5.000 egne aksjer til Telia. I tillegg selger han 2.936 aksjer fra sitt eget heleide selskap Kolon. Totalt gir dette 3.729.000 kroner inn.

Opsjonslista

Totalt innløses det 157.000 opsjoner som følge av Telia ABs oppkjøp.

Navn  

Innløsningskurs  

   Antall

Terje Christoffersen  

223,17

12 000

Terje Christoffersen  

297,18

20 000

Harald K. Næss  

297,18

4 000

Bjørn Egil Jensen  

297,18  

14 000

Ian Kendall  

297,18  

7 000

Astrid Kårstad  

297,18  

7 000

Guri Wormdahl  

 297,18  

2 000

Anne Solveig Olstad  

 297,18  

2 000

Gunnar Gjørtz  

276,39  

14 000

Torild Skogsholm  

276,39  

7 000

August Baumann  

276,39  

7 000

Olav Madland  

324,36  

14 000

Bjørn Erik Reinseth  

324,36  

14 000

Sondre Aarrestad  

324,36  

14 000

August Baumann  

324,36  

7 000

Ivar Kleiven  

324,36  

2 000

Totalt  

 

  157 000

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse