Telenor i Sør-Afrika

Annonse


Korrupsjon rundt GSM-lisens

Telenor i Sør-AfrikaInntekter i milliardklassen kan forsvinne dersom Telenor-Telia taper kampen. Sør-Afrika har 70 prosent av Afrikas 5,4 millioner mobilbrukere.

Markedet har det siste året vokst med over 100 prosent. Saken er blitt så betent at det sørafrikanske teletilsynet nedlegges for å gjenoppstå som en ny institusjon med en egen ledelse.

»Science fiction»

I slutten av februar anbefalte SATRA (South African Telecommunications Regulatory Authority) at konsortiet Cell-C skulle få den tredje GSM-lisensen, til tross for at gruppen ikke inneholder en eneste teleoperatør. Cell-C har 60 prosent saudi-arabisk eierskap.

Anbefalingen av Cell-C kom kort etter at SATRAs sjef, Nape Maepa, trakk seg fra hele prosessen, som en av de impliserte har betegnet som “manusutkast til en science fiction-film”. Den sørafrikanske nasjonalforsamlingen har bedt landets riksrevisjon om å etterforske seks av rådsmedlemmene i SATRA som er beskyldt for korrupsjon.

Annonse


En uavhengig rapport hevdet at Cell-C vil gå konkurs om noen år dersom de får lisensen. Høylydte protestene mot anbefalingen kom straks fra flere av de tapende søkerne. Flere av dem har truet med rettssak.

Telenor-protest

De fem tapende søkerne, hvorav Telenor-Telia ble innstilt som nummer 2, fikk to uker på seg til å komme med sine innvendinger.

– Vi mener fortsatt at vi leverte den beste søknaden og har tro på at vi vinner frem til slutt, men prosessen kan vi ikke kommentere, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor.

Konsesjonssøkerne leverte sine innvendinger, men uten effekt. Deretter skulle SATRA komme med sin endelige innstilling innen begynnelsen april. En av søkerne, Nextcom, gikk 5. april til rettssak for å stanse SATRA. Rapporten fra det uavhengig konsulentselskapet, BDO Spencer Stewart, ble holdt hemmelig.

I stedet for rettssak foreslo SATRA å kalle inn et nytt uavhengig konsulentbyrå. Grant Thornton Kessel Feinstein. Men også denne rapporten ville SATRA holde hemmelig.

Da protesterte Telenor-Telias afrikanske talsmann Themba Vilakazi.

– Vi vil på det sterkeste anbefale SATRA og kommunikasjonsdepartementet om å tillate innsyn i prosessen, som har vært preget av strid. Hvis rapporten ikke offentliggjøres kan det føre til ytterligere utsettelser, sier han.

Black empowerment

Alle konsesjonsøkerne har alliert seg med “black empowerment”-grupper, politiske grupperinger som arbeider for å gi svarte sørafrikanere mer makt og innflytelse.

Dette er normalt i sørafrikansk næringsliv, men åpner også politiske kanaler for korrupsjon når gruppene allierer seg med private interessenter som søker kommersielle konsesjoner.

Temba Vilakazi i Afrozone-gruppen, som er alliert med Telenor/Telia, betegner SATRAs anbefaling som “helt utrolig og uforståelig”. Han påpeker også at Cell-C kom med i søknadsrunden i siste liten, uten noen teleoperatør som deltager i konsortiet.

Telia-Telenor fikk 69 poeng i SATRAs evaluering av søkerne, mens Cell-C fikk 76 poeng. SATRA fremhevet i sin begrunnelse at Cell-C hadde den beste planen for å gi svarte sørafrikanere innflytelse.

6 milliarder

Opprinnelig var det ni søkere, men to trakk seg og en ble diskvalifisert underveis i prosessen.

Cell-C opplyser at deres tilbud har en investeringsramme på rundt 600 millioner dollar, eller vel 5 milliarder kroner.

– Vi har ikke gitt opp Sør-Afrika ennå. Det er fremdeles et viktig marked som vi gjerne vil inn på, sier Melgaard til ITavisen.no.

Men i sørafrikansk presse går spekulasjonene på at hele prosessen vil ende med at Cell-C likevel får konsesjonen, og at Telenor-Telia blir sittende på sidelinjen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse