Annonse


Næringslivet jager IT-studenter

Hugo Lind (29) og Veronica Heltne (21) er begge studenter ved DpH IT-høyskolen i Bærum, og er allerede sikret gode jobber etter endt skolegang.

Antallet studenter ved den private høyskolen er nå totalt 2400 studenter, mot kun 700 i 1996. Skolen tilbyr både to- og treårig utdannelse. Nå er kapasiteten ved skolen sprengt, og de må vente med å opprette flere studieplasser.

Økt kapasitet med 70 prosent

Både universitetene og høyskolene har økt sin kapasitet innen IT-utdanning betydelig de siste årene. På to og treårige høyskolestudier har kapasiteten økt med 70 prosent, og universitetene tar også inn langt flere studenter.

I følge tall som Aftenposten har hentet inn fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet er det betydelig oversøking til de fleste IT-studiene, men det er vanskelig å skaffe lærekrefter nok til å opprette flere studieplasser.

Annonse


Til tross for at det blir stadig flere ferdigutdannede innen IT, så øker mangelen på IT-eksperter. Man regner med at det vil mangle cirka 50.000 IT-eksperter om tre år, og dette behovet er det trolig umulig å fylle.

Flere med hovedfag etterlyses

Konsulent Fredrik Syversen i IKT Norge mener det er behov for kapasitetsøkning på alle nivåer. Syversen hevder at for å være innovative, vil det særlig være nødvendig å utdanne nok hovedfagskandidater.

Han understreker at det også er nødvendig med en fortsatt styrking av muligheten for IT-spesialisering i den videregående skole.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse