datanerd

Annonse


Dataproblemer er svindyrt

datanerdNå har konsulentselskapet Cap Gemini Ernst & Young kartlagt de skjulte datakostnadene i Norge: 28 milliarder kroner. Norsk Statistikk AS har laget undersøkelsen for Cap Gemini Ernst & Young.

– Da vi gjennomførte samme undersøkelsen i 1996 var kostnadene 16 milliarder kroner. Økningen skyldes først og fremst at PC-utbredelsen blant norske arbeidstakere har økt fra 31 prosent til 46 prosent, sier direktør Tore Hegna i Cap Gemini Ernst & Young.

119 timer i året

I 1996 brukte hver nordmann 125 timer i året på egne og andres dataproblemer. Nå bruker de 119 timer i året. Det gir et landsgjennomsnitt på 2 timer og 29 minutter i uken i bortkastet tid.

Verst er det i Nord-Norge med 3 timer og 21 minutter i uken. Bergensbedriftene er best i klassen med 2 timer og 13 minutter ukentlig, men Hegna vil ikke karakterisere dette som tilfredsstillende:

Annonse


– Vi hadde forventet en sterkere forbedring med tanke på de store investeringene som er gjort i systemer og opplæring. Hovedproblemet er manglende helhetssyn og at bedriftenes IT-funksjon ikke organiseres godt nok. Dette gir negative utslag i de ansattes hverdag. De bruker i snitt 25 minutter ukentlig på å hjelpe hverandre ut av problemene. Verdifull tid som bør brukes langt mer produktivt, sier Hegna i en pressemelding.

Store forskjeller

Det er store forskjeller mellom gode og dårlige bedrifter. I undersøkelsens verste fjerdedel bruker de ansatte 7 timer og 44 minutter på dataproblemer i uken. De beste oppgir at de ikke har problemer i det hele tatt.

– Svært få bedrifter kjenner omfanget av disse problemene. En kartlegging av de skjulte datakostnadene burde være obligatorisk for alle bedrifter. For mange er den beste løsningen å sette ut IT-funksjonen til en profesjonell leverandør. Da blir man kvitt problemene og kan konsentrere seg om kjernevirksomheten. De skjulte data-kostnadene kommer til å øke i takt med fremveksten av e-business, tror Hegna.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse