Annonse


Microsoft får ingen utsettelse

Dommer Thomas Penfield Jackson avviste onsdag kveld Microsofts henstilling om utsettelse.

Dommer Jackson gjorde det også klart at han er i tvil om forslaget om å dele Microsoft opp i to selskaper: ett som lager operativsystemet Windows og et som utvikler programpakken Office. Dommeren stilte i rettsmøtet onsdag kveld flere spørsmål til statens representanter om dette ville være et tiltak som bidrar til annet enn å skape to monopoler i stedet for ett.

Tredeling

Ifølge Wall Street Journal uttalte dommer Jackson seg mer positivt om et forslag fra databransjen, hvor Microsoft deles opp i tre foretak, hvorav ett baseres på Microsofts Internett-produkter.

Justisdepartementets sjefsadvokat i saken, David Boies, sa at tredeling har vært vurdert, men anses som lite effektivt, og at en tredeling kanskje også kan skade forbrukerne. Observatører som følger saken tror ikke at justisdepartementet fraviker sitt forslag om å splitte Microsoft i to.

Annonse
Apell

Microsoft-saken kommer derfor trolig opp til kjennelse neste uke, kanskje allerede onsdag. Det betyr langt fra at saken er avsluttet. En appelldomstol vil deretter uttale seg, og enkelte observatører mener Microsoft har bedre sjanser her enn i rettsalen til dommer Jackson.

Microsofts sakførere var lite fornøyd med dommerens beslutning.
– Vi kan ikke bare finne oss i vårt potensielle fall, uansett hvor mørkt det ser ut, selv om saken sendes oppover, sa Microsofts advokat John Warden, som siktet til U.S. Court of Appeals for the District of Columbia, som holder til tre etasjer over dommer Jacksons rettsal i Washington.

Ba om 6 måneder

Microsoft vil basere sin profil på det de mener er feil saksgang fra dommer Jacksons side, som etter Microsofts mening har hatt altfor mye hastverk med å komme fram til en kjennelse.

Microsoft hadde bedt om seks måneders frist til å legge fram sitt syn på konsekvensene av en oppsplitting av selskapet. Men dommer Jackson var ubønnhørlig. – Denne saken har pågått i to år, svarte han bryskt da Microsofts begjæring om utsettelse ble avvist.

Restriksjoner

Selv om det kan ta år før saken blir helt avsluttet, vil konsekvensene for Microsoft kunne vise seg snart. Den amerikanske regjeringen vil legge sterke begrensinger på Microsofts konkurranse i markedet.

Som grunnlag for dette har aktoratet lagt frem to e-postmeldinger fra Microsofts styreformann Bill Gates, hvor mangemilliardæren foreslår at Microsoft skal gå til juridisk tvilsomme grep for å beskytte sine interesser i programvare for håndholdte PC-er.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse