Annonse


3Com hjelper HP med mobilt nett

Nettverksprodusenten 3Com og Hewlett-Packard offentliggjorde nettopp et samarbeid der 3Coms Mini PCI nettverkskort skal leveres med Hewlett-Packards nyeste bærbare pc, OmniBook 6000 notebook PC.

Den kombinerte løsningen henvender seg til brukere som skal kunne logge seg på Internett eller bedriftsinterne lokalnett (LAN), uansett tid og sted. Dette er første gang HP og 3Com samarbeider om løsninger som gir mobil tilgang til data, skriver Hewlett-Packard i en pressemelding.

Strategisk samarbeid

Med 3Coms Mini PCI nettverkskort installert, utvides bruksområdet for mniBook 6000 markant. Antallet ansatte som arbeider mobilt stiger stadig, og derfor ser vi en strategisk fordel i å inngå et samarbeid med 3Com, sier Paul Morgan-Witts, produktmarkedssjef i HPs Mobile Computing Division.

Annonse


Automatisk konfigurering med PC-kort

HP skal også tilby 3Coms siste Megahertz 10/100 LAN + 56K Global Modem CardBus PC Card som tilbehør til OmniBook-serien. Produktet kombinerer 3Coms modem- og LAN-teknologi i ett kort, og gir en hurtig og stabil nettverksoppkobling fra et hvilket som helst sted i verden.

PC-kortet konfigurerer automatisk til LAN-eller dial-up-bruk.

Slipper å plage IT-avdelingen

Uansett om oppkoblingen skjer fra kontoret, hjemmekontoret eller et tilfeldig sted i verden skal det være mulig å oppnå tilgang til Internett eller e-post.- Med 3Coms mobile løsninger får HPs kunder konstant datatilgang, uten å måtte ringe til bedriftens IT-avdeling, sier Jon Bjørnland i 3Com Norge.

Mini PCI-kortet er lite og standardbasert, og formen har stor utbredelse for modem- og LAN oppkobling fra bærbare pc-er og andre kommunikasjonsplattformer.

Kortet klikkes ganske enkelt fast på bunnkortet og dermed unngår man å oppta en utvendig port. En annen fordel er at pc-produsentene får større frihet i designet av pc-en.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse