Annonse


WAP Forum går god for RSA

Det er derfor RC5 som blir anbefalt av Wap Forums Wireless Transport Level Security spesifikasjon, WTLS.

– Flere fullgode algoritmer ble diskutert før forumet bestemte seg for å anbefale akkurat RC5. Noen av de andre algoritmene er ikke patentert og kunne blant annet på grunn av dette ha blitt foretrukket. Til tross for dette ble en algoritme utviklet av RSA anbefalt av Wap Forum som det beste alternativet ved beskyttelse av trådløs kommunikasjon, sier Magnus Nyström, sjef for RSA Laboratories i Europa.

Wap Forum har mer enn 400 medlemmer fra teleindustrien, og representerer over 95 prosent av verdensmarkedet for håndholdte datamaskiner og mobiltelefoner.

Annonse