Annonse


Advarsel medførte millionprosjekt

De fleste mobilbrukerne i Storbritannia var småforvirret i slutten av forrige uke da funnene i Stewart Report ble bekjentgjort. Selv om man ikke hadde funnet noen bevis for at det var noen fare ved å bruk mobilen ble barn advart mot å ringe for mye, skriver vnunet.com.

Bruker millioner

Rapporten, som den britiske regjeringen satte i gang i fjor, foreslo at det ble satt i gang strenge kontroller. Spesielt mente rapporten at man måtte konsentrere seg om basestasjoner i skoleområder.

Den anbefalt videre at det ble satt opp en nasjonal database som registrerer alle detaljer om basestasjoner og deres utstråling.

Annonse
Regjeringen i Storbritannia sa seg enig med anbefalingene i rapporten og hevdet videre at vil sette i gang et grundig forskningsprosjekt før september i år. Det er ventet at det skal brukes flere millioner pund på prosjektet.

Populær rapport

Selv om rapporten advarte mot overdreven bruk var den britiske mobilindustrien stort sett fornøyd. Blant annet ble det fremhevet at de var fornøyd med at det ikke var funnet noen bevis for at mobilteknologi påførte skader, skriver vnunet.com.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse