Annonse


Telefonkatalogen forsinket

Totalt dreier dette seg om rundt 700 000 kataloger som nå kommer ut senere enn planlagt, melder Telenor.

– Vi håper at dette ikke vil medføre store problemer for kundene i de berørte fylkene, sier leder for distribusjon og kundeservice i Telenor Medias katalogavdeling, Geir Horn.

– Vi tar sikte på å få ut katalogene så snart det er praktisk mulig, sier Horn.

Forsinket et par uker
Distribusjonen av katalogen for Buskerud og Vestfold skulle etter planen ha startet 19. mai, men tidspunktet blir nå forskjøvet med 14 dager.

Annonse


Distribusjonen av katalogen for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder skulle etter planen ha startet 2. juni, men tidspunktet blir nå forskjøvet med en uke.

Katalogen for Rogaland skulle etter planen vært distribuert fra 9. juni. Streiken gjør at denne katalogen i sin helhet blir distribuert etter skoleferien ettersom ingen kataloger blir distribuert mens skolene har ferie.

Ny distribusjosnperiode for Telefonkatalogens del 5,6 og 7 blir dermed:

Prøv WAP i stedet
Men mens vi venter på papirversjonene, kan man jo prøve Opplysningen på WAP via mobiltelefonen.

Les mer i artikkelen til Wapland.no Telefonkatalogen på WAP.

Annonse