Telenor4områder

Annonse


Telenor får fire kjerneområder

Telenor4områder– Omorganiseringen er for å synliggjøre selskapets virksomheter før børsnoteringen, både eksternt og internasjonalt, sier fungerende pressetalsmann Steinar Ostermann til ITavisen.no. De fleste kjerneområdene og divisjonene får engelske navn.

Størst konsekvens får omorganiseringen for Telenor-divisjonene Bedrift, Privat og Nett, som blir organisert under kjerneområdet Telenor Telecom, som samler fastnettvirksomheten.

Nåværende sjef for Telenor Norge, Jon Fredrik Baksaas, blir toppsjef for Telenor Telecom, som får underdivisjonene Telecom Solutions og Telecom Business Solutions.

Nåværende sjef for Telenor Nett, Jan Edvard Thygesen, blir sjef for Telenor Telecom Solutions. Under seg får han divisjonene Telenor Nett AS, Telenor Privat AS, Telenor Kundeservice Norge AS, divisjonen Nettløsninger fra Telenor Bedrift, Multicom AS, Info Nett AS og Telenor Global Solutions AS.

Annonse
Sjef for Telenor Business Solutions blir nåværende sjef for Telenor Bedrift, Thor Halvorsen. Han divisjon bygger på dagens organisasjon for Telenor Bedrift.

Mobile m-ambisjoner
Telenor Mobile Communications har allerede tilsvarende organisasjon på plass, med Arve Johansen som toppsjef, mens Ingvild Myhre er sjef for Telenor Mobil Norge, også kalt mNorway.

Olav Henrik Kjørstad og Bjørn M. Kopperud skal lede de mindre, men organisatorisk likestilte divisjonene mFuture og mHorizon. mFuture skal utvikle konsepter og tjenester.

De to siste små m-ene er under påkledning og fremstår foreløpig uten full Telenor-bunad. Men m-ambisjonene er store. – Her kan dere vente en masse interessant fremover, lover konsernsjef Tormod Hermansen.

mHorizon skal stå for den internasjonale utviklingen og bidra med “markedskunnskap, IP-erfaring, ideer og konsepter”. mFuture blir tenketank og tjenestelaboratorium.

Internett og bredbånd
De to siste kjerneområdene er Telenor Internett og Telenor Bredbåndstjenester.

Telenor Internett følger beholder i store trekk dagens organisasjon, med Nextra som merkenavnet både internasjonalt og i Norge. Under samme kjerneområde er også privatmarkedet (online.no og frisurf.no), samt portalene (SOL.no, SOL.se og startsiden.no).

Telenor Avidi, kabel-TV-divisjonen, legges inn under Telenor Bredbåndstjenester, som også omfatter tidligere Telenor TV Distribusjon og Satellitt.

Kategori “andre”
Telenor Media (katalogvirksomhet), Bravida (installasjon) og EDB Business Partners )IT-tjenester er definert som “relaterte forretningsområder”.

Tormod Hermansen benekter at utskillingen av disse virksomhetene som “relaterte” betyr at de skal selges før børsnotering. Han holder fast ved at dagens Telenor går på børs i sin nåværende form.

For alle Telenor-ansatte som er lei av spørsmålet “Hva heter dere for tiden?” kan det være en trøst at ledelsen nå anser de årlige omdøpningsritualene som tilbakelagt.

I det minste inntil børsnotering.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse