Hermansen (taler)

Annonse


908 millioner i overskudd

Hermansen (taler)Resultatet før skatt er 387 millioner mer enn for samme periode i fjor.

– Resultatet for Telenor i første kvartal er tilfredsstillende. Vi har en god inntektsvekst og en kraftig abonnementsøkning innen ISDN, Internett og mobil i Norge samt for mobil og Internett internasjonalt.
I hjemmemarkedet opplever vi en stadig skjerping av konkurransen som gir seg utslag i reduserte markedsandeler i fastnettet. Telenor vil møte konkurrentene enda mer offensivt enn tidligere, sier konsernsjef Tormod Hermansen i en kommentar til kvartalsresultatet.

Telenor-konsernets driftsresultat i første kvartal 2000 ble 1.166 millioner kroner. Dette er en økning på 364 millioner kroner i forhold til samme periode i 1999.
Netto salgsgevinster er 352 millioner kroner. Av dette var 311 millioner kroner gevinst ved salg av datterselskapet Storm Communications Inc.

Seks prosent
Veksten i driftsinntekter i forhold til første kvartal i fjor er vel 10 prosent, men bare seks prosent, om det justeres for salgsgevinster.

Annonse


Telenor melder om mer inntekt fra mobiltelefoni, satellitt og abonnementsinntekter.
Driftsinntektene i første kvartal 2000 var 8.700 millioner kroner, dette er en økning på 803 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Ned fem prosent på fasttelefoni
Konkurransen på fasttelefoni er betydelig skjerpet, heter det i en melding fra Telenors. Selskapet oppgir at de har en markedsandel målt i antall trafikkminutter for fasttelefoni på om lag 82 prosent ved utgangen av første kvartal.

Antall trafikkminutter økte med 30 prosent i første kvartal i år

Markedsandelen ved inngangen til året var ca 87 prosent.

Antall GSM-abonnement ved utgangen av første kvartal i år var 1.865.000, en netto tilgang på 81.000 i løpet av kvartalet. Av tilgangen var 63.000 forskuddsbetalte abonnement.

Stadig flere på Internett
Antall Internett-abonnement i privatmarkedet i Norge var 460.000 ved utløpet av første kvartal, en økning på 60.000 abonnement fra årsskiftet. Telenor Internett fortsetter den internasjonale ekspansjon gjennom merkenavnet Nextra.

Seks millioner mobilkunder i utlandet
De utenlandske selskapene Telenor er medeier i har en total kundebase på 6 millioner mobilabonnement ved utgangen av første kvartal, som er en økning på 1.7 millioner i løpet av det siste kvartalet.

Mindre i underskudd
Tilknyttede selskap viste i første kvartal 2000 et regnskapsmessig underskudd etter skatt på 229 millioner kroner, som er en forbedring i resultatet på 76 millioner fra første kvartal 1999. Resultatforbedringen skyldes at enkelte selskap har fått flere abonnenter og dermed økte inntekter.

En milliard mindre i investeringer
Telenor-konsernet investerte i første kvartal i år 2,3 milliarder kroner, som er 1 milliard kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kjøp av Fellesdata til 2,5 milliarder kroner er ikke inkludert som investering i første kvartal.