Annonse


Dataavtale til 100 mill.

Avtalen gjør PC LAN til ID ComNets hovedleverandør og dekker levering av utstyr innen områdene PC/Periferi, Server/Lagring, Systemsoftware, sikkerhetsløsninger og datakommunikasjon.

ID ComNet oppgir i en pressemelding at de har bygget opp en strategi rundt tele- og datakommunikasjon, ASP, Internett, gruppevare og systemintegrasjon.

Avtalen inneholder også en intensjon om enda tettere samarbeid innen områdene e-handel og outsourcing.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse