Annonse


Bygger trådløst aksessnett

WiCom, eller rettere sagt det heleide datterselskapet Wireless Communication har lenge lekt med ideen om å selv bygge ut trådløse nett. På et styremøte 3. mai kom beslutningen om å sette igang med en investering på i første fase 20 millioner kroner.

Siste mil
Det det her er snakk om er den såkalte “last mile” til kundene. Her har tradisjonelt Telenor vært enerådende i store deler av landet, selv om konkurrenter som UPC og ElTele-sfæren de siste årene har begynt å tilby linjer til særlig de største bedriftskundene.

Lettere for tjenesteleverandørene
Det WiCom nå gjør, er kimen til å bygge et konkurrerende telenett til Telenor.

Fordelen er at kapasiteten i dette nettet kan og må leies ut til andre aktører. Med tanke på antallet tjenesteleverandører og bredbåndsleverandører som er på vei inn i det norske markedet, er dette en åpenbar forretningside. Et ferdig “siste mil”-nett vil gjøre det hurtigere for disse å komme inn på markedet, noe WiCom kan tjene gode penger på

Annonse


Muligheten for bredbåndsleverandører til å leie kapasitet som igjen kan selges til sluttbrukerne, gir internettleverandører mulighet til å tilby mindre bedrifter og forsåvidt tunge privatbrukere bredbåndstjenster.

At det satses på de store byene er selvsagt på grunn av at det er her de store kundekonsentrasjonene befinner seg, slik at dette neppe er tiltenkt privatmarkedet.

Bredbånd til flere
WiComs utbygging vil skje trinnvis i de sju største byene og kapasiteten i nettverket er ment å gjøre Internet-leverandører i stand til å tilby kundene aksess til sine nettverk. Også andre som selger tele- og datakapasitet er mulige kunder.

– Et trådløst aksessnett vil gi ISP-ene et alternativt og rimelig tilbud i konkurranse med Telenors faste linjer, og forutsetningene for konkurranse i telecommarkedet vil bedres.

Lavere priser på bredbåndstilknytning vil gi ISP-ene muligheter til å tilby også mellomstore og mindre virksomheter tilgang til bredbåndskommunikasjon innenfor økonomisk interessante rammer, skriver WiCom i en pressemelding.

Annonse