Christoffersen, Terje

Annonse


NetCom søker UMTS-partner

Christoffersen, Terje– Jeg utelukker ikke at vi også kan gå inn på eiersiden hos innholdsprodusenter vi samarbeider med, sier NetCom-sjef Terje Christoffersen.

I første omgang vil NetCom “formalisere et samarbeid med inkubatormiljøer” som har ideer og produkter for innhold til mobilt internett.

– For tiden dukker det opp omtrent 50 ideer i uken for innhold til mobilt internett. Minst fem av dem klekker vi ut sjøl, men vi vil også samarbeide med andre miljøer som har gode ideer, sier Christoffersen.

Søker UMTS-lisens
NetCom arbeider nå med sin søknad om UMTS-lisens, som Samferdselsdepartementet hadde lovet å utlyse “like over påske”. Christoffersen tar det ikke for gitt at NetCom får en egen UMTS-lisens, men sier “vi skal i alle fall sørge for å gjøre oss fortjent til en”.

Annonse
Men Christoffersen ser også at utbygning av et UMTS-nett er såpass kostbart at NetCom vil ha bruk for alliansepartnere, spesielt på innholdsiden. – Vi vil investere i ny teknologi, men kan også tenke oss å investere i kunder som har noe å fylle all nettkapasiteten med, sier han.

Christoffersen bekrefter at NetCom har hatt uformelle samtaler med mulige innholdsleverandører. På direkte spørsmål om en mediabedrift som for eksempel TV2 kan være en slik partner svarer Christoffersen:
– Prinsipielt vil jeg ikke utelukke noen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse