Annonse


Låneplaner kan bli stoppet

I forkant av børsnoteringen ønsker Telenor å låne 30 milliarder kroner. Men i dag er kravet til egenkapitalandel i Telenor 42 prosent, og hvis dette skal senkes må saken opp i Stortinget.

Stortinget
Saken kan bli tatt opp i forbindelse med proposisjonen om børsnoteringen av Telenor som planlegges lagt frem i begynnelsen av mai, skriver Aftenposten.

Ønsket om å låne de 30 milliardene henger sammen med teleselskapets ønske om å komme i gang med sin internasjonale vekststrategi.

Tvil om børsnotering til høsten
I går ble det sådd tvil om Telenor vil rekke en børsnotering i løpet av høsten. Det opplyses at samferdselskomiteen har mange saker å behandle i løpet av høsten.

Annonse
Men leder for Samferdselskomiteen, Oddvard Nilsen, lover å gjøre sitt for at Telenor-saken skal bli behandlet i vår, men han er skeptisk til å la selskapet låne 30 milliarder kroner, i forkant av at selskapet henter ny egenkapital ved børsnoteringen.

Et spørsmål er også hva man egentlig kan få for 30 milliarder kroner i dagens telekom-marked.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse