E-handel (tegning)

Annonse


Finnelønn for IT-folk

E-handel (tegning)10.000 kroner betaler selskapene for tips som leder til at IT-stillingene blir besatt. I utkantfylket Jämtland er det elleve selskap som konkurrerer med finnerlønn i kampen om arbeidskraften.

– Jämtland trenger 140 nye datakyndige bare i år. Innen tre år trenger fylket 1300, sier Anders Bodin ved Tuben Teknik i Õstersund. I år regner selskapene med å betale 1,4 millioner kroner i finnerpremier.

Cap Gemini, Ericsson Business Cosulting og Arrowhead er blant selskapene på jakt etter arbeidskraft. Målet er at ekstrautbetalingen skal lokke utflyttede jãmtlendinger tilbake til fylket, skriver svenske Dagens Industri.

IT-tørke bremser veksten
Mangelen på arbeidskraft er kritisk i store deler av verden, og mange frykter det bremser veksten i verdensøkonomien. IT-nasjonen USA trenger hele 1,4 millioner nyansatte de neste ni månedene. Bransjeorganisasjonen Information Technology Association of America (ITAA) tror 850.000 av disse stillingene vil stå ubesatt.

Annonse
Kompetansetørken er blitt et sentralt i den amerikanske valgkampen. Republikanerne signaliserer at de ønsker å øke antall arbeidsvisum for høytutdannede utlendinger for å opprettholde landets rolle som ledende IT-nasjon.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse