Annonse


Nera vil ha kapital til bredbåndsatsning

For å finansiere satsningen ønsker styret å gjennomføre en rettet emisjon av inntil 25 millioner aksjer.

Hvor mye emisjonen kan innbringe i frisk kapital er foreløpig usikkert. Utsteder selskapet 20 millioner nye aksjer til en kurs tilsvarende 45 kroner, vil det imidlertid kunne hente inn 900 millioner kroner.

– Styret i Nera ASA ønsker å gjøre selskapet til en ledende aktør innen trådløse bredbåndsløsninger. Det vil si at det nyetablerte selskapet Nera Wireless Broadband Access AS må ha en markedsandel på 10 – 15 prosent, sier informasjonsdirektør Helge Skaar i Nera ASA til ITAvisen.

Annonse
Satsningen skjer på bakgrunn av forventninger om at totalmarkedet for trådløs bredbåndsaksess vil vokse fra 250.000 brukere i 1998 til 136 millioner i 2007.

Parallell satsning
– Bredbåndssatsningen vil skje parallelt med at de nåværende virksomhetene innen transmisjon, nettverk og mobil satellittkommunikasjon styrkes. Utviklingen den siste året har redusert presset på selskapet, slik at det ikke lenger er nødvendig å konsentrere virksomheten om ett satsningsområde, sier Skaar.

Tallet på ansatte må utvides vesentlig som følge av satsningen. Hovedtyngden av utviklingen vil skje i Norge. Skaar ser likevel ikke bort fra at en del av ekspansjonen vil skje i utlandet, som følge av situasjonen på det norske arbeidsmarkedet.

En ekstraordinær generalforsamling 2. mai skal ta stilling til styrets forslag om den rettede emisjonen av inntil 25 millioner aksjer. Samtidig vil det bli fremmet forslag om ytterligere en emisjon, til en verdi av inntil 10 prosent av selskapets samlede aksjekapital. Denne siste emisjonen vil fungere som en reservekapital, i tilfelle Nera går til oppkjøp av konkurrerende selskaper for å skaffe seg nødvendige produkter, ifølge Skaar.-

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse