Annonse


Norsk IT-sensasjon

Dette var Wapland.no’s aprilsnarr 🙂

Når Multiplum går på børs neste år regner gründerne med at markedsverdien om kort tid vil overstige 50 milliarder kroner.

– Dette blir den etterlengtede ”norske Nokia”, sier Multiplum-gründer Hans Odin Odinsen til Wapland.no.

Annonse


Sprenger grenser

– Vår teknologi bygger på moderne og eksklusiv forskning innenfor telepati. Telepati er den ytterste grense for telekommunikasjon, men er til nå fullstendig ignorert av teknologene, sier Odinsen.

Multiplum har tatt patent på telepatiske overføringsmetoder som Odinsen mener vil oppheve de fysiske lovene for elektronisk kommunikasjon. Av konkurransehensyn vil han ikke avsløre detaljer, men røper at teknologien bygger på logaritmer avledet fra samiske joik.

Unik kommunikasjon

– Joiken er helt unik i den forstand at den kommuniserer komplette og multimediale mentale budskap fra sender til mottaker, kun basert på vokale audio-signaler. Våre forskere har funnet logaritmene som ligger til grunn for dette og tilpasset dem til telekommunikasjon gjennom telepati.

Forsøk har vist at komplette mentale opplevelser ved hjelp av denne teknologien kan overføres kostnadsfritt og på et minimum av tid, sier Odinsen til Wapland.no.

Ivrige investorer

Bak Multiplum står et konsortium ledet av den britiske investoren Keith Bluegrass.

– Vi blir allerede nedrent av potensielle investorer og interessenter, sier Bluegrass.

De norsk-amerikanske IT-investorbrødrene Alex og Gus Weak, som har tjent milliarder på sitt internettselskap QueSera, skal også være blant investorene, men dette vil ikke Bluegrass bekrefte.

– Vår forestående emisjon vil bli rettet mot folk som forstår den nye økonomien, sier han bare.

Multiplum-aksjer noteres foreløpig kun på det såkalt ”sildrende marked”, hvor mesteparten av omsetningen foregår etter hviskende utrop på herretoalettet på trendrestauranten Lipp i Oslo.

Milliardmuligheter

Anslagene på markedsverdien varierer mye frem mot stengetid, men en børsanalytiker, som ikke vil fremstå ved navn, men som tidligere er kjent for sine anslag av fremtidig markedsverdi for Global Money Games, sier den allerede er i milliardklassen.

Bluegrass understreker at Multiplums slogan – ”Confusing people” – ikke må oppfattes dithen at selskapet ikke er seriøst. – Slagordet er heller ikke en parafrase på Nokias ”Connecting people”, men et uttrykk for vår konfusianske og zen-buddhistiske forankring, sier Bluegrass til Wapland.no.

Keith Bluegrass er til nå best kjent som styreformann i i confuzen.com, en internett-basert markedsplass for plantefrø med anslagsvis 9,14 millioner uregistrerte brukere. Confuzen.com har hovedkontor i Kyberpasset.

Tillit avgjørende

Odinsen fremhever at tilliteten fra Bluegrass har vært helt avgjørende for forretningsidéen bak Multiplum, som er blitt avvist av norske investorer.

– Dette er en idé som er for revolusjonerende for at nordmenn kan forstå den. Ideen kom til meg under zen-meditasjon., som kan sammenfattes som ”don’t just do something, sit there!”. Samme tankegangen ligger til grunn for Multiplums teknologi, sier Odinsen, som selv har mellomfag i religionsvitenskap fra Open University i Goa.

Forskningssenter

Multiplums forskningsenter i Karasjok har ansatt samiske joikere og zenbuddhistiske shamaner som i selskapets laboratorier har kryssharmonisert joik og tibetansk munkesang med dobbeltstemme fra samme strupe.

– Ved enkelte anledninger ble budskapet samtidig klart oppfattet av flere internasjonale mottakere i Katmandu, forteller Odinsen.

Sogneprest Ola Berg Mosemo i Karasjok menighet, som har brutt ut fra statskirken, velsignet Multiplums forskningsenter i forrige uke og uttalte da: -Dette viser at det finnes mer mellom himmel og jord enn det norske bispekollegium har tenkt på.

Rykter

Mosemo vil ikke bekrefte rykter om at han har mottatt opsjoner i Multiplum som gjenytelse for velsignelsen, men avviser dem ikke.

–Børs og katedral er to sider av samme sak, sier han.

Hans Odin Odinsen oppgir skattemessige grunner til at han nylig meldte flytting fra Norge og kjøpte statsborgerskap i Bhutan. –Bhutans skattepolitikk ligger lysår foran Norges. Bhutan er like rik på gass som Norge, men vet å utnytte den langt smartere, sier han.

Wapland.no vil i dagene som kommer følge opp saken.

Annonse