Thommessen, Christian

Annonse


Lyser opp for investorer

Thommessen, Christian– Du får alltid den første heroinsprøyta gratis og du blir fort avhengig. Omtrent slik fungerer det også i deler av IT-bransjen nå om dagen. Enkle verktøy som e-mail og en web-site framstilles som epokegjørende og mange investorer hopper på karusellen uten å gjøre jobben først.

Tilbakeslag
– For all del, jeg ønsker velkommen all kapital og investeringsvilje som er tilgjengelig til IT-bransjen i Norge. Jeg er blant de som mener at IT er helt essensielt for utviklingen av Norge som velferdssamfunn.

– Det jeg advarer mot er å kaste seg på useriøse prosjekter uten å gjøre jobben først. Det vil bare i neste omgang slå tilbake på all seriøs virksomhet i bransjen og føre til kapitalflukt, sier Christian Thommessen.

Industrianalyse
Glamox-sjefen har i all beskjedenhet laget en industrianalyse som han har presentert for en rekke meklerhus.

Annonse
– Analysen er på ingen måte fullstendig, men tilsynelatende er dette den minst mangelfulle, som er tilgjengelig per dags dato.

I denne analysen har han satt opp noen nøkkelspørsmål som både gründere og investorer bør svare på før de setter i gang. Her er noen av dem:

1. Er dette et nytt produkt/tjeneste som etablerer et nytt marked, eller dreier det seg bare om en ny måte å selge på i et etablert marked?

2. Har selskapet et genuint konsept med varige konkurransefortrinn i forhold til “gamle” leverandører?

3. Kan gamle leverandører med etablert business, lett vinne markedet?

4. Er det enkelt å overføre produktet fra gammel til ny teknologi?

5. Er det mulig å bygge et genuint og godt merkenavn?

6. Lar konseptet seg lett kopiere?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse