Annonse


Gammelt nytt på nett

Førstekonsulent Rune Kippersund hos Riksantikvaren, tror det nye nettstedet vil få stor pågang.

– Vi ønsker å gi folk et lett tilgjengelig tilbud for å finne informasjon. Det er spesielt skoleungdom, politikere, forvaltning og media som etterspør dette, sier Kippersund.

Tusenvis
Interesserte får nå muligheten til å finne data om fredninger av bygg og anlegg ved å søke på navn, kommune og fylke. Man kan også velge mellom såkalt automatisk fredete bygninger fra middelalderen og vedtaksfredete bygninger fra nyere tid eller begge deler.

Informasjonen vil omfatte rundt 3800 fredninger, inkludert alle fredete middelalderbygninger. Prosjektet er drevet fram av Riksantikvaren, og er en del av Miljøverndepartementets satsing på miljøinformasjon på nettet.

Statens forurensingstilsyn har redaktøransvar for nettsidene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse