Annonse


SOL snart klar med wapportal

– For oss er avtalen strategisk viktig, sier adm. dir. Kristin Skogen Lund i SOL. – Vår portal skal være et multimedieprodukt, og introduksjon av en wapportal er et viktig skritt i denne strategien.

– Samarbeidet åpner for mange spennende muligheter og satsningsområder. Det er en ny dimensjon, avslutter en entusiastisk Kristin Skogen Lund.

Ledende på innhold

SITE Communications AS er en nyetablert mobiloperatør som leier linjer av NetCom. Selskapet har ambisjoner om å etablere seg som den ledende innholdsleverandøren basert på det eksisterende mobilnettet. Vekststrategien bygger på partneravtaler, hvor de ulike partnere benytter etablerte kunderelasjoner til å selge “cobranded” abonnement.

Annonse
– Vi tror at viktigste konkurranseparameter i morgendagens mobilmarked er innhold og verdiøkende tjenester, og ikke lengre bare samtalepris, sier styremedlem i SITE, John Kolsvik.

Blir eier

Gjennom samarbeidsavtalen vil SOL gå inn på eiersiden i SITE. Dette skjer gjennom en kombinasjon av en distribusjonsavtale og med et konvertibeltLån. SOL erverver totalt 25 prosent av aksjene ved konvertering av lånet.

Kristin Skogen Lund sier at dette er en viktig strategisk investering, men at også finansielle vurderinger er lagt til grunn.

– Vi tror selskapet har en betydelig “upside”, sier hun.

Samarbeidet vil fungere slik at SOL tilbyr sine brukere et eget SOL-abonnement med tilgang til mobiltelefoni med tjenester som WAP, SMS, DataGSM og DataFAX.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse