Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


BaneTele mot privatisering?

Foto: Jørgen berner RossFør BaneTele kan omdannes til et aksjeselskap, må Stortinget behandle saken. I fjor høst tok departementet sikte på å ta spørsmålet opp i Stortinget i løpet av vårsesjonen, men tidspunktet er en smule usikkert.Nasjonal beredskap
– BaneTele har oppgaver i forbindelse med den nasjonale beredskapen som teleinfrastruktur-leverandør, men dette er ikke forskjellig fra de oppgaver eksempelvis EniTel har.

Derfor er det ingen slike problemstillinger som skulle hindre omdanning til aksjeselskap, sier Tamburstuen.

BaneTele er i utgangspunktet en stamnettleverandør, med knutepunkter på de fleste jernbanestasjoner og tettsteder sør for Bodø.

Radio
– Dette betyr at vi, sammen med samarbeidende aksessleverandører kan tilby et totalt ende-til-ende-samband når konkuransen på det siste stykket fram til forbruker blir sluppet fri. Vi ser helt klart på muligheten for å samarbeide med de selskaper som nå har fått tildelt radio-frekvenser for å bygge lokal aksess i konkurranse med Telenor, sier Tamburstuen.

Annonse
Tamburstuen bekrefter at BaneTele har snakket med de fleste av de nye bredbåndsleverandørene på markedet, som Utfors, Bredbandsbolaget, Formus og BroadNet. Alle fire er på vei inn på det norske markedet, om enn med noe ulike produkter innenfor telefoni, datakom og tilgang til Internett.

IP-nett
– BaneTele går nå igang med å bygge en ren IP-struktur på vårt fibernett. Pilottestene starter vi med nå i mars, og regner med å ha et beslutningsgrunnlag å legge fram for styret i løpet av juni, sier Tamburstuen.

Han forteller at utstyr fra Cisco, Nortel og Ericsson skal testes for å finne ut hva de står for. Leverandørene er naturlig nok svært så interesserte i at testene skal gå bra.

Målet for BaneTele er å ha et rent IP-basert stamnett klart innen året er omme, det første i sitt slag i Norge.

Påvirker prisene
– En ren IP-struktur vil forsterke vår egen kostnadseffektivitet ytterligere. Dette vil også gjøre det mulig å tilby ny funksjonalitet og nye tjenester som både vi selv og andre kan utnytte og selge videre. En IP-struktur vil føre til at vi får nye prisingsmekanismer, som vil gjøre det lønnsomt å leie transporttjenester hos oss og tilby aksess til kundene, slik noen av de nye på markedet vil ha bruk for, sier Tamburstuen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse