Hoff, PerMorten

Annonse


– Vi har det travelt

Hoff, PerMortenNå har organisasjonen sendt sin ønskeliste til Regjeringen.

– IKT-Norge håper på å få gode relasjoner til den nye regjeringen, samtidigsom vi vil være en aktiv pådriver for å få gjennom de saker vår næring eropptatt av, sier Hoff.

Ønskelista

 • En sterk satsning på IKT i skolen som omfatter både lærere, elever,utstyr og drift av IT-utstyr i skolene.
  – Uten at vi får med oss denoppvoksende slekt på IT-revolusjonen vil Norge bli en B-nasjon i løpet av fåår.

  Annonse
 • Norge må snarest bringes opp på OECD-gjennomsnittet når det gjeldersatsning på FoU.

  Skal vi som nasjon bringes over i informasjonssamfunnet ogskape ny vekst i Norge etter oljen, må den nye økonomien og de nyebedriftene stimuleres. IKT-Norge krever at programvare blir et egetfokusområde i SND og Norges Forskningsråd.

 • Den nye regjeringen må legge til rette for at Norge fårkonkurransedyktige betingelser når det gjelder medeierskap (opsjoner).

  Dettehaster og Bondevik-regjeringens innspill om opsjoner må følges opp av dennye regjeringen.

  Lavere skatt

 • IKT-Norge ønsker også at den nye regjeringen må se nærmere påmisforholdet mellom skatt på arbeidsinntekt og skatt på kapitalinntekt.

  Deter urimelig at arbeidsinntekter skal skattes vesentlig hardere ennkapitalinntekter. Skal Norge bringes inn i kunnskapssamfunnet kan vi ikke”straffe” arbeiderne og bedriftene med høy skatt.

  Formueskatt
  Vi vil be regjeringen om å fremme forslag til lettelser iformueskatten for å hindre at gründerne uten annen formue enn aksjer i egetselskap må selge aksjer for å betale formueskatt.

  Liberalisering
  Det må skapes så stor liberalisering som mulig for E-handel.E-handel vil effektivisere samfunnet, gi lavere priser og høyere vekst.

 • Den nye regjeringen må slippe de nye kreftene til.
  – Det er på tide åinnse at partene i arbeidslivet ikke lenger utgjør maktsentrumet i den nyeøkonomien, heter det i meldingen.

  IKT-Norge, som er IT-næringens interesseorganisasjon, har over 350 medlemmersom omsetter for 90 milliarder NOK.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse