Annonse


– Positivt for tele- og IT

En rekke av aktørene i tele- og IT-bransjen mener at den nye regjeringen har gode forutsetninger for å takle sine arbeidsområder

Bransjesjef Jørn Sperstad i TBL er blant dem som stiller seg til positivt til flere av regjerings medlemmer når det gjelder å møte utfordringene som ligger i tele- og IT.

Ny økonomi
– Knudsen gjorde en god jobb som næringsminister forrige gang. Schjøtt-Pedersen har på sin sin side vist at han har god innsikt i den ny økonomien, sier Sperstad til ITavisen.no.

Schjøtt-Pedersen tilhører delen av Arbeiderpartiet som sterkest har argumentert for økte bevillinger til IT, og påpekt viktigheten av å satse på dette området.

Annonse
Kjenner bransjen
Bransjesjefen i TBL tror ikke det er en ulempe at den nye Samferdselsministeren, Terje Moe Gustavsen har bakgrunn fra Telenor.

– Han har derimot vist at han er opptatt av modernisering og det nye samfunn. Dette er positivt å ha en minister som kjenner bransjen fra innsiden, mener Moe Gustavsen.

Bedre fortsetninger
Adm. direktør i Tele1Europa, Jan Vegard, stiller seg heller ikke negativt til at en Telenor-mann går inn i Stoltenbergs regjering.
– Han har bedre forutsetninger enn de tidligere enn ministrene fra Bondeviks regjering. Men Vegard påpeker imidlertid på at den dobbeltrollen som Samferdselsministeren innehar i dag er uheldig.
– Det er viktig at eierskapet til Telenor flyttes fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet, sier Vegard.

Forventer profesjonalitet
– NetCom forventer at den nye regjeringen håndterer telespørsmål profesjonelt, selv om en Telenor-mann nå sitter som Samferdselsminister, sier informasjonssjef i NetCom, Guri Wormdahl.

– Inntil videre er vi avventende, og vi har ingen grunn til å tro at regjeringen vil favorisere Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse