Annonse


Slåss mot anonymitet

Stadig mer ressurser går med på etterforske kriminelle handlinger utført i det virtuelle rom, og Clinton-administrasjonen ønsker å utrede muligheten til å vanskeliggjøre anonymitet på nett, skriver Wired.

Vuderer lover
Det er særlig ulovlig hacking og pornografi som skaper hodebry for de amerikanske myndighetene, og man ønsker å komme dette til livs. Clinton-administrasjonen utreder hvorvidt dagens lovverk er tilstrekkelig for å lokalisere, identifisere og sikte nett-kriminelle.

Vil gratis e-post til livs
På torsdag fikk et panel i den amerikanske kongressen høre om hvor enkelt det er å være anonym på nett, og hvordan dette gjør etterforskning svært vanskelig, skriver Wired.

Assisterende riksadvokat, Eric Holden, fortalte om hvordan bruken av gratis e-post-tjenester gjør det enkelt å oversende ulovlig materiale, uten mulighet til å oppspore synderne.

Annonse


Stadig flere hacker-angrep mot nett-sidene til myndighetene koster i tilegg store summer, ogde ønsker derfor flere tiltak mot nett-kriminaliteten. Frykten for at angrepene mot nettsidene kan ødelegge den amerikanske økonomien var også et tema på møtet.

Både lovgivere fra Representantenes hus og Kongressens juridiske komité deltok i møtet, i tillegg til en rekke representanter fra IT-industrien.

– Foreldrene ansvarlige
Ikke alle politikerne hadde innsikt i temaet og noen var direkte forvirret. Sheila Jackson, demokrat fra Texas, uttalte at foreldrene må bli holdt ansvarlige for alt deres tenåringsbarn utfører av ulovlige handlinger på ”disse internett-kanalene”, melder Wired.

Representantene fra IT-industrien advarte myndighetene mot å innføre nye lover mot handlinger på nett. Howard Schimdt, informasjonsdirektør i Microsoft, opplyste at de aller fleste angrep blir hindret, og at Microsoft stadig oppgraderer teknologien på dette området.

Også andre representanter fra industrien påpekte at det er teknologien som må bedres, og at løsningen ikke ligger i strengere lovverk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse