Annonse


Vil la blinde ”se” Internett

Målet for samarbeidet er å tilrettelegge og forenkle e-handel for funksjonshemmede på deres egen informasjonskanal, www.funkalfa.net. FFO har idag ca. 250.000 medlemmer.

– Internett er et viktig satsningsområde fordi det gir funksjonshemmede tilgang til informasjon og tjenester som hittil har vært lukket for dem. Svært mange funksjonshemmede kan ikke benytte seg av ordinære handletilbud. For dem er nettbasert shopping et svært velkomment alternativ. Nå får FFOs medlemmer samme bevegelsesfrihet som andre i samfunnet, sier adm. dir. Jan Erik Hårvei i FunkWeb

Legge til rette
Selskapene skal samarbeide om å tilrettelegge og forenkle e-handel for funksjonshemmede på deres egen informasjonskanal

Avtalen med FunkWeb innebærer at yaTack forplikter seg til å bidra i utviklingen av e-handels tjenester tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. På sikt innebærer samarbeidet tilrettelegging av tjenesten for blant annet svaksynte og blinde, samt brukere som har behov for forenklet navigasjonsverktøy når de bruker Internett, heter det i en melding fra selskapet.

Annonse


Vil ha tjenestene
– Elektroniske handelsløsninger er i dag i begrenset grad tilrettelagt for brukere med særskilte behov, sier Hårvei. – Det er denne utfordringen yaTack og FunkWeb i samarbeid ønsker å takle.”

– Svært mange av våre medlemmer har lenge etterlyst denne type tjenester, sier leder i FFO’s ungdomsorganisasjon Kjersti Grøtting.

Bedre hverdag
Nettkjøpmann Hans Christian Qvist fra yaTack er stolt over at selskapet kan være med å utvikle systemer som kan gjøre hverdagen enklere for en gruppe mennesker som ofte møter hindringer når de skal gjøre innkjøp.

[email protected] er Norges største informasjonskanal med fokus på funksjonshemmede og kronisk syke. Tjenesten er utviklet av FunkWeb AS i samarbeide med Norges Forskningsråd. Målet er å bygge opp et virtuelt samfunn, hvor funksjonshemmede, kronisk syke og andre brukere med interesse for fagfeltet kan finne informasjon, sette hverandre stevne, delta i diskusjoner og opprette sine egne hjemmesider.

Europa
FunkWeb AS er et av Norges raskest voksende Internett selskaper. Selskapet er i voldsom ekspansjon og planlegger lansering av ”[email protected]” i løpet av inneværende år. Denne tjenesten har ca. 40 millioner potensielle brukere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse