Annonse


Studier over nett tar av

Ifølge NRK har tallet på studenter som følger fjernundervisning over Internett økt med 1400 prosent på seks år.

I 1994 var det registrert 90 studenter ved det såkalte Nettverksuniversitetet.

I år tar 1.300 studenter utdanning via internett.

Interaktiv kommunikasjon
Studentene sitter hjemme og følger forelesningene med lyd og bilde på en dataskjerm. De kan også stille spørsmål direkte til lærerne.

Annonse


Nettverksuniversitetet består av ni høyskoler og universiteter.

Flere høgskoler frykter at antallet studenter kan synke, og har startet diskusjoner om hvordan utfordringen skal møtes.

Mørke utsikter
ECON Senter for økonomisk analyse, har laget en rapport på oppdrag for NHO. I den heter det:

“Høyere utdannelse er læring via Internett og på arbeidsplassen. Studenter som bruker mesteparten av tiden på forelesninger er en utdøende rase og mesteparten av utdannelsen foregår utenfor institusjoner.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse