Annonse


Historisk knipe for Microsoft

Microsoft kontrollerer nærmere 90 prosent av markedet for operativsystemer til PC’er. De føderale myndighetene i USA, samt myndighetene i 19 delstater, har reist sak mot selskapet for å forsøke å monopolisere markedet.

Splittet
Microsoft er anklaget for brudd på anti-trustlovene, og ifølge en melding NTB har sendt ut sammenlignet dommeren Bill Gates sitt selskap med Standard Oil som var eid av John D. Rockefeller. I 1912 ble dette selskapet splittet opp i mindre selskaper av myndighetene. Årsaken var konkurransehemmende oppførsel.

Negativ
På åpningsdagen viste dommeren en åpenbart negativ holdning, melder NTB. Han stilte tøffe spørsmål og avbrøt Microsofts rådgiver John Warden flere ganger da han forsøkte å forsvare selskapet.

Dommerens sarkastiske tone i retten tyder på at Microsofts advokater skal skaffe frem svært gode argumenter for å overbevise dommeren om at selskapet ikke har brutt antitrustlovene, altså de lovene som skal hindre konkurranseødeleggende monopoldannelser.

Annonse


Tvistes
Dommeren var bitende sarkastisk til Wardens forsøk på å bruke copyright-rettighetene som unnskyldning for Microsofts oppførsel overfor konkurrenter.

– Rockefeller hadde absolutt kontroll over sin olje, og jeg ser ingen forskjell, sa dommeren, med referanse til domsslutningen i 1912. Warden påsto i retten tirsdag at anti-trustlover ikke veier tyngre enn opphavsrettlover.

– Jeg er ikke så sikker på det, svarte dommeren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse