Annonse


Bredbånd ut til folket

Vadsø Kommune i Finnmark ble avslørt som Telenors bredbåndskunde nr. 10.000 på et seminar om bredbåndsutbyggingen som Telenor arrangerte tidligere i dag, onsdag.

Som symbol på tilknytningen til Norge og verden for øvrig fikk varaordfører Rolf Arne Hansen overrakt et trafikklys med alle lysene på grønt. Trafikkforbindelsen til omverdenen er alltid vidåpen, mente Marit Sæbu, divisjonsdirektør for Telenor Bedrift.

Grønn administrasjon
Hansen takket for gaven og sa at de skulle plassere trafikklyset utenfor et av Vadsø kommunes administrasjonsbygg.

– Vi er nemlig i ferd med å flytte inn i Telenors fraflyttede administrasjonsbygning i byen, forklarte Hansen.

Annonse
Distriktenes kamp
Dermed fikk han satt fokus på Distriktsnorges behov i IKT-samfunnet, og lot det skinne igjennom at konkurranse på telemarkedet ikke var nok til å ivareta distriktenes interesser.

Dersom husleiene er billigere i Finnmark, men bredbåndsaksess langt dyrere mister ikke da fylket et av sine konkurransefortrinn?

Sentralt og distrikt
Prosjektleder i Telenor for bredbåndsutviklingen her i landet, Nils Petter Brokstad, la vekt på at prisen nok vil variere fra landsdel til landsdel, men det var nærheten til bredbåndsnodene som var avgjørende for pris, ikke beliggenhet i forhold til Oslo. Vadsø er i så måte heldig stilt. Telenor har en bredbåndsnode i byen.

Prisene på bredbånd skulle dessuten være fornuftige, men dette ville også konkurransen på markedet sørge for, mente Brokstad.

Telemedisin
Varaordfører Rolf Arne Hansen nevnte kort hvilken nytte kommunen har av sin tilknytning. Blant annet er alt av administrasjon i byen og fylkeskommunen som jo har sete i byen, knyttet sammen i ett effektivt nettverk, som også inkluderer skole, helsevesen etc. administrasjonen blir således langt mer effektiv.

Videre satser kommunen med entreprenørånd og visjoner. Kommunen ønsker kommunen å fokusere på telemedisin for å beholde legene i landsdelen, blant annet i samarbeid med sykehuset i Tromsø.

– Høyskoleundervisning har også vært et satsingsområde, forklarte Hansen. Kommunen samarbeider med IT Fornebu Multimedia om et elektronisk klasserom, slik at det foregår høyskoleundervisning lokalt med hjelp båndbredde og lærere lokalisert på Høyskolen i Alta.

Det viser seg at flere skaffer seg høyere utdanning i distriktet med denne muligheten, slo Hansen fast.

Hansen forklarte også at bredbåndsteknologien åpnet for helt nye perspektiver for næringslivsinvesteringer i byen.

Vadsø Kommune satser på IKT. Kommunen har vedtatt en handlingsplan på området og har en investeringsramme på fem millioner for videre utvikling de neste tre årene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse