rosing-vign

Annonse


Mamut i støtet

rosing-vign

Fast og eierselskapet Opticom må nøye seg med rekordnoteringer på Oslo Børs.

Til sammen var det godkjent 20 søknader til Kreativitetsprisen. Lederen i utvalget for prisen – Stein Arne Nistad – fortalte om stor spennvidde i produkter, kompetanse, kvalitet og kreativitet.

Database
IceBreaker fra Birdstep Technology fikk overraskende Kreativitetsprisen. I begrunnelsen ble selskapet rost for tålmodig ha utviklet sin kjerneteknologi til et ferdig produkt. IceBreaker er en “small footprint” databasemotor. Den kan anvendes blant annet i håndholdte komponenter som f.eks. mobiltelefoner.

Annonse
Heder
Tidligere sjef for Datatilsynet – den gamle politikeren fra Venstre – Helge Seip fikk en hederspris for sin virksomhet.

Guru Sofware med sin leder Eilert Hanoa fikk Brukervennlighetsprisen for sitt nettkonsept Mamut.

Smiger
– Våre 10.000 brukere er det beste bevis på at Mamut er brukervennlig, og vi synes det er hyggelig at juryen for ROSING-prisen også anerkjenner dette, kommenter Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut.

Han kan være fornøyd etter juryens sterke ord: …Produktet begeistrer sluttbrukeren ved å gi gode resultater med liten innsats til en uslåelig pris.

Alvor
Kompetanseprisen gikk til Hydralift, for å ha fulgt opp anskaffelsen av hjemme-PC til sine ansatte. Selskapet stilte sterke krav for å heve kompetansen.

Kenneth Bøe og Rune Larsen fra Høgskolen i Molde fikk Studentprisen for nyskapende prosjekt fra sykhus: “Under kniven”

Anvenderprisen gikk til Tjeldveien omsorgsboliger, Tønsberg kommune.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse