Foto.no redaksjon

Annonse


Hjemmesiden som klikker

Foto.no redaksjon

I praksis vil avtalen innebære at FOTOdotNO også blir Fotografis eget nettsted.

– Vi tror dette er en konstellasjon som vil få stor tyngde i markedet, heter det i en melding fra partene.
Samarbeidet, som allerede er operativt, innebærer at Fotografi går inn som medeier i FOTOdotNO.

Blinkskudd
– Web og fagblader er to av de viktigste vekstområdene i dagens mediamarked, og begge parter er følgelig opptatt av nyttiggjøre seg de synergieffekter som et slikt samarbeid vil gi, er begrunnelsen for samarbeidet.

FOTOdotNO er et nettsted der brukerne selv kan delta aktivt. Gratis bruktmarked, diskusjonsforum, bildediskusjon og ferske nyheter – er noe av det som finnes på FOTO.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse