Annonse


Datatopper skatteanmeldt

Den tidligere Oracle-sjefen i Norge Svein Goli er anmeldt av fylkesskattesjefen i Vestfold til økokrim for å ha unndratt godtgjørelser for en verdi av til sammen 6.5 millioner kroner fra beskatning.

Lang vekst
Svein Goli arbeidet som toppsjef i Oracle Norge i ni år. Han bygget opp selskapet fra fire til 200 medarbeidere. Han sitter nå i styret for flere IT-selskap.

Økokrim bekrefter at både en tidligere økonomidirektør og tidligere adm. dir. er anmeldt av de to fylkesskattesjefene i Akershus og i Vestfold.

Uklare opsjonsregler
Økonomidirektøren skal angivelig ha unndratt 350.000 kroner fra beskatning. Økokrim regner med å ha saken ferdig om relativt kort tid.

Annonse


Rutinekontroll
– Fylkesskattekontorene foretar jo rutinemessige kontroller av internasjonale selskaper her i landet for å undersøke om de er skatte- eller avgiftspliktige til Norge. Det er alt jeg kan si i denne saken, sier fylkesskattesjef Tor Olstad til Sandefjords Blad.

Det var i forbindelse med skifte av toppsjef i Oracle i 1997 at selskapet kontaktet ligningsmyndighetene for å rydde opp i uklare forhold om opsjoner. Dette førte igjen til at Fylkesskattekontorene i Akershus og Vestfold sammen undersøkte om inntekter var unndratt beskatning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse