Tele 1 ut mot Telenor og Netcom

Tele1 logo

Tele1 logo

Det forhindrer ikke selskapet i å satse på UMTS. Tele 1 har allerede fått en lokal UMTS-lisens i Finland, men ønsker full nordisk dekning.

Virtuell operatør
Tele 1 Europe var det første selskapet som fikk en avtale med Telia i Sverige om å levere mobiltjenester uten mobilnett. Her i Norge tar det noe lengre tid, ikke minst takket være regjerings motvillighet til å slippe inn virtuelle aktører.

Annonse

Adm. direktør Pål Vegard i Tele1 Europe er ikke interessert i de vilkårene som Sense nylig inngikk med Telia og Telenor.

Lite lønnsomt
– Så lenge de ikke vil tilby betingelser som gir forretningsgrunnlag for andre aktører, vil vi heller sitte på gjerdet, sier Vegard til Telecom Revy.

– Duopolistene i Norge krever helt urimelige samtrafikkpriser, noe som gjør at vi er avventende til å lansere noe tilsvarende i Norge, sier Vegard til Telecom Revy.

Neste generasjon
Han innser allikevel at det er viktig å kunne gi kunden et totaltilbud, med telefoni, Internett og mobil. Vegard håper derfor at de kan finne en minnelig løsning med duopolistene Telenor og NetCom. Alternativet er å vente på utbygging av neste generasjons nett – UMTS.UMTS

– Vi vil garantert søke om lisens for UMTS i Norge, sier Vegard til Telecom Revy.Utbygging av UMTS-nett kan fort havne i milliardklassen. Men med en børsverdi som har tidoblet seg til nesten 10 milliarder i løpet av fjoråret, bør det ikke være noen hindring.

Annonse
Annonse