Krangler om tele-oppløsningen

Telenor-brudd

Telenor-bruddNorge og Sverige har ikke nådd enighet om hvordan forhandlingene om oppløsningen av Telia-Telenor skal føres.

– Den bitre striden som førte til sammenbruddet, skaper nå problemer også for skilsmisseforhandlingene. Så langt har partene ikke en gang klart å bli enige om når man skal møtes, hvem som skal delta og hva man skal forhandle om. Jo lengre tid det tar å forhandle seg frem til en oppløsningsavtale, jo større blir prestisjetapet for både Telenor, Telia og regjeringene i Norge og Sverige, melder Aftenposten.

Trekker ut
Selv om både Kjell Magne Bondvik og Göran Persson slo fast at avviklingen skulle skje ”så raskt som mulig” er det ennå ikke blitt enighet om hvor og når forhandlingen skal startes.

Annonse

Et sentralt problem blir hvordan Norge og Sverige skal løse skattespørsmålene. Holdingselskapet Newtel AB er fortsatt den formelle eieren av Telia og Telenor, og må derfor betale merverdiavgift og eierskatt til Sverige for år 2000.

Å frita Newtel for skatt er vanskelig for svenske myndigheter. Dette vil være en diskriminering av andre fusjonerte selskap. Både i Norge og Sverie arbeider myndigheter, og innleide konsulenter og advokater med å vurdere juridiske fallgruber og vurdere kostnader.

Annonse
Annonse