Teleplan hjelper UPC

Kabelsurf

KabelsurfI fjor sa UPC at 100.000 kunder skulle få tilbud om høyhastighets surfing og telefoni. Ved årets slutt var knapt halvparten av målet nådd.

UPC regner allikevel med at de fleste av deres over 300,000 abonnenter skal ha tilgang HFC – Hybrid Fiber Coax struktur, som gir bredbåndsstandard.

Ny avdeling
Fra og med 3. januar i år ble nettutbygging organisert i en egen prosjektorganisasjon under ledelse av prosjektdirektør Bjørn Taale Sandberg.

Annonse

Sandberg har ledet telematikkavdelingen i Teleplan og har i 98-99 vært ansvarlig for selskapets virksomhet i Sør-Amerika, inkludert deres nettutbyggingsprosjekt i Venezuela.

– Vi innrømmer at våre utbyggingsprognoser har vært for optimistiske. Problemer med at eksisterende har dårligere kvalitet enn det vi først var klar over, har resultert i forsinkelser, sier viseadministrerende direktør Gunnar Evensen i UPC til ITavisen.

Teleplan
– UPC Norge besitter solid kompetanse på kabel-tv, Internett og telefoni, men har tidligere ikke gjennomført utbygginger av den størrelsesorden vi her snakker om. Teleplan bringer med seg erfaring i organisering og systematisering av store telekom-prosjekter. Sammen vil UPC og Teleplan kunne gjennomføre oppgraderingen med nødvendig hastighet uten at dette går unødig ut over stabiliteten for eksisterende kunder eller kvaliteten i nettet, sier Bjørn Taale Sandberg, prosjektdirektør Nettutbygging UPC i en pressemelding.

Teleplan er Nordens største konsulentselskap innen telerådgiving, og har blant annet utført planlegging og organisering av NetComs GSM nett.

Annonse
Annonse