110 ut av Telenor Bedrift

Arnt Sommerlund

Arnt SommerlundDet skriver Telenor Bedrift selv i en pressemelding. I dag har forretningsområdet totalt sett 1.700 ansatte.

– Vi vil forsøke å finne alternative muligheter for alle berørte medarbeidere. Oppsigelser er ikke aktuelt før alt annet er forsøkt, sier Even Ramskjell, personaldirektør i Telenor Bedrift i meldingen.

Får tilbud
De inntil 110 medarbeiderne i Divisjon Kundeplasserte løsninger vil i følge pressemeldingen blant annet få tilbud om omskolering og overføring til andre oppgaver, eller andre enheter i Telenor.

Annonse

Det kan og være aktuelt med bemanning av arbeidsoppgaver som i dag løses ved innleid arbeidskraft, sluttavtaler med tilbud om kompensasjon, økonomisk støtte til etablering av egen virksomhet, samt lønn og studiefinansiering.

– Innholdet i en eventuell avgangspakke ved frivillig oppsigelse vil bli avklart innen fredag 14. januar, sier Even Ramskjell.

Inn og ut igjen
Telenor IT Service og Installasjon og Telenor Bedrift besluttet i desember 1999 å overføre flere funksjoner som er utstyrsrelatert (Divisjon Kundeplasserte løsninger) til Telenor Bedrift. Dette medførte at 256 personer skiftet arbeidsgiver internt i konsernet fra 1. januar 2000.

Nå har styret i Telenor Bedrift vedtatt å redusere antall medarbeidere med inntil 110 personer i samme enhet som de 256 kom inn i.

– Nedbemanningen gjennomføres etter nøye overveielser i styret i Telenor Bedrift. Vi må gjennomføre denne virksomhetstilpasningen for å gjenskape lønnsom drift i Divisjon Kundeplasserte løsninger, sier Thor Halvorsen, adm. direktør i Telenor Bedrift.

Annonse
Annonse