Raskere nødmeldinger

nød-telefon (ill.)

nød-telefon (ill.)Stento og ElTele Øst har i følge Post- og teletilsynet fått konsesjon for et nasjonal sivil nødnett basert på Tetra (frekvensblokk på 60 2×25 kHz kanaler).

Det tredje selskapet, ElTele Vest, har fått kosesjon på et regionalt Tetra-nett (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal).

Funksjonalitet
Tetra kombinerer funksjoner innenfor mobiltelefoni, mobilradio og trådløs datakommunikasjon i ett nett, som er lukket og uten dødsoner. Svikter nettet skal det bli mulig å aktivisere et walkie-talkie-samband, melder Newswire

Annonse

– Vi monterer nå utstyr for å få full dekning i Oslo Sporveiers T-banetunneler. Vi regner med at Sporveien vil ha full dekning i tunneler og ute i friluft innen sommeren, sier produktgruppesjef Øyvind Wold i ElTele Øst til Newswire.

Nasjonal nødnett?
Justisdepartementet utreder nå planer for å etablere et tilsvarende nett for politi, brannvesen og ambulanser, men innenfor et annet frekvensbånd.

– Vi regner med å legge frem et beslutningsgrunnlag for Regjeringen til høsten eller neste vinter, sier prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet til Newswire.

Det innebærer at utbygging av et Tetra-nett for blålysetatene tidligst kan begynne i 2002.

Utvider
Siden 1998 har ElTele hatt et Tetra-nett i drift i Oslo og deler av Akershus, blant annet med en base på Oslo Hovedflyplass Gardermoen. Nettet brukes foreløpig av Viken Energinett, Vann- og avløpsetaten, Trafikketaten og Ullevål sykehus i Oslo kommune.

– Vi vil bygge ut nettet der det er økonomisk forsvarlig ut fra trafikkgrunnlaget, eller ved spesielle behov. I første omgang skal vi utvide kapasitet og dekning i vårt eksisterende Tetra-nett, sier Wold.

Annonse
Annonse