Telenor OK i Bangladesh

Telenor deltar med 51 prosent i GSM-selskapet GrameenPhone.

– Vi har vært bekymret for strømforsyningen utenfra og har forberedt reserve-generatorer. Men ingen av våre basestasjoner har falt ut på grunn av strøm-mangel, sier Trond Moe i en nettmelding fra Telenor.

GrameenPhone har også fått beskjed om at alt fungerer i fastnettet.

Annonse

– I forbindelse med årtusenskiftet har vi registrert den høyeste trafikken noensinne i vårt GSM-nett. Denne meget høye trafikken har gitt litt sperr, uten at jeg vil karakterisere det som noe problem, fortsetter Moe.

Egen kommandosentral
Frank Robert Larsen er år-2000-prosjektleder i selskapet. Han forteller at et godt bemannet kommando-senter er opprettet i forbindelse med overgangen.

Prosjektet har gjennomgått 32 eksterne risker i tillegg til leverandør-risker. Selskapet regner faktisk økt kriminalitet og vandalisme i forbindelse med nyttårsnatten som den største trusselen for telefonforbindelsen. Derfor er flere ekstra vakter leid inn.

20 dager uten strøm
– For å sikre oss mot nettutfall på grunn av strømbrudd, har vi planlagt å klare oss i 20 døgn uten strømforsyning utenfra. Vi har et 20-dagers drivstofflager for de sentrale, store generatorene, sier Frank Robert Larsen.

I tillegg til sentrale team, har GrameenPhone 12 regionale team, hvert av dem med en jeep, to mann, reservedeler og en generator med drivstoff. Hvert team håndterer minst to nøkkel-stasjoner.

Ved hjelp av de 12 teamene og i alt 30 mobile generatorer skal selskapet klare å holde sentraler og nøkkel-stasjoner operative i minst 20 dager.

120 millioner innbyggere
Bangladesh er et fattig land med vel 120 millioner mennesker. Men kanskje ti prosent av dem har tilnærmet norsk kjøpekraft, med mulighetene det gir for salg av GSM-abonnement etter hvert som nettet bygges ut, mener Telenor.

– Dessuten satser selskapet på å tilby såkalte landsbytelefoner til landsbyer uten andre muligheter for telesamband. Tanken er at kvinner der kan lånefinansiere kjøp av en GSM-telefon og så starte utlånsvirksomhet av telefonen i sin landsby, skriver Telenor i sin nettmelding.

Annonse
Annonse