Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Foreløpig rolig Y2K i Norge

Fram til klokken 18 i kveld ser det ut til at Norge så langt ikke har hatt noen problemer knyttet til Y2K. Det melder Direktoratet for sivilt beredskap (DSB).

Arnt Sommerlund
DSB har gjennom rapporter fra fagmyndighetene og fylkesmennene ikke mottatt meldinger om særlige avvik fra normalsituasjon.

DSB har mottatt rapport fra NATO klokken 1600. Det går frem av denne at det ikke er rapportert om år 2000 problemer i de fem tidssonene som til da hadde gått over til år 2000.

Utenriksdepartementet meldte klokken 1700 at de fra sine utenriksstasjoner i land som hadde gått over til år 2000 ikke hadde mottatt meldinger om problemer knyttet til overgangen.

Ingen spesielle tiltak
DSBs konklusjone så lang et følgende: ”Situasjonen er normal på alle sektorer i landet. Det er ingen grunn til å iverksette spesielle tiltak.”

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meldte kl. 17 at det ikke er registrert noen problemer med kraftforsyningen i Norge.

Vann- og avløp
Sosial- og helsedepartementet meldte kl. 1653 at det ikke er registrert år 2000 problemer innenfor sektoren.

Finansdepartementet meldte kl. 1705 at det ikke er registrert noen feilsituasjoner knyttet til overgangen til år 2000.

Neste hovedrapport fra DSB kommer 1. januar kl.0400.

Les mer på DSBs hjemmesider: www.dsb.no.