Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tele-skilsmisse denne uka?

KOMMENTAR: Frontene hardner til i Telia-Telenor-striden. Selv om Telenor-ledere forsvarer Tormod Hermansen, så tror ansvarlig redaktør Arne Joramo (bildet) at det går mot skilsmisse.

Joramo (blått)
Etter at samtlige norske ledere nå slår ring omkring Tormod Hermansen, og iallfall de svenske topplederne støtter sin styreformann, synes det åpenbart at skifte av styre og toppledere ikke er nok til å redde fusjonen.

Det går mot skilsmisse. Og Telenor bør søke nye partnere i dag.

En umulighet
Et selskap der hele ledersjiktet er delt i to fiendtlige leire er en umulighet. Det bør nå de involverte partene også på statsministerplan ta konsekvensen av, og øyeblikkelig oppløse fusjonen.

Et todelt ledersjikt er en umulighet. Lokalisering av mobil til Sverige er totalt uakseptabelt for Norge som IT-nasjon. En lokalisering av mobil til Norge synes å være totalt uakseptabelt for Sverige. Dermed spiller det ikke avgjørende rolle om styrevedtaket om lokalisering til Sverige er gyldig eller ikke gyldig.

Utfallet av lokaliseringen blir uansett umulig.

Avtaletabbe
Aksjonæravtalen som den norske regjeringen har framstilt som en garanti for en balansert lokalisering m.m. overfor Stortinget viser seg ikke å holde vann. Dette er en gedigen tabbe av den norske regjeringen og Samferdselsdepartementet.

Er vedtaket i styret gyldig – hvilket det meste tyder på – har regjeringen ført Stortinget bak lyset og saken kan utløse en regjeringskrise. Bare det faktum at det er rom for de tolkninger vi nå ser, er en tabbe.

Og det er ikke bare formuleringene i avtalen som i beste fall er uklare og i verste fall betyr at Telenor infusjoners i Telia og styres helt og holdent fra Sverige de nærmeste årene. Den andre store feilen var å gå utenom lokalisering av kronjuvelen mobil som alle kunne skjønne ville vekke voldsom strid.

Eneste mulighet
Dermed gjenstår bare en mulighet: At eierne blir enige om alle åpenbare stridsspørsmål på nytt grunnlag. Da må det lages en ny aksjonæravtale hvilket krever ny behandling i Stortinget og Riksdagen.

Dessuten er det alt reist forslag fra Moderatarna for Riksdagen om å avblåse fusjonen. De kan synes i å ha rett i at både Telia og Telenor først må privatiseres for mer enn 50 prosent av aksjene før en fusjon kan finne sted. Dette er det neppe flertall for.

I tillegg må man finne en løsning med ny ledelse, hvilket synes nær umulig. Og endelig må man finne en løsning med deling av mobil og Internett med en balansert satsing i de to landene av dette virkeområdet.

Virkeområdet
Vi skriver med vilje «virkeområdet». Det mobile Internett er verdens IT-bransje sin vekstbølge nr. 1 de kommende årene. Derfor er det eneste sunne å organisere dette som en divisjon. Telia og Telenor har begge sin styrke på mobilsiden og det er den som vil bli toneangivende.

I en slik konstellasjon er det selvsagt mulig å skape vekstgrunnlag både i Norge og Sverige. Realpolitisk er ikke en slik utvikling sannsynlig uansett hvor ønskelig den burde være. Derfor er endelig skilsmisse enda mer sannsynlig enn før helgen.

Søk nye partnere nå!
Hadde vi vært norske Telenor-ledere i denne uka ville vi satt oss på flyet for å finne nye alliansepartnere. Hadde vi styrt de norske oljemilliardene ville vi bladd opp et tresifret antall milliarder til potensielle teleoppkjøp i verdens viktigste og mest ekspansive bransje.

Kometene i Internett-verden bruker 4-8 måneder fra idè til lansert produkt. Det er i denne dansen Telenor skal ta de riktige stegene. Da kreves uinnskrenket handlefrihet.

Stikkord: Mobil