Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-selskap seiler i medvind

Trondheimsbedriften Powel Data seiler i medvind. Resultatet for tredje kvartal viser et overskudd på drøyt 5,5 millioner kroner. Det utgjør 12,5 prosent av omsetningen.

Regnskapet for tredje kvartal i år viser en omsetning på 44,7 millioner kroner. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 31,5 millioner, mens resultatet så vidt unngikk å vise røde tall.

Tjener penger
Ifølge administrerende direktør Jon Einar Værnes i Powel Data viser tallene at selskapets konsolideringsfase nå er over.

– Vi har begynt å tjene penger. Det gir oss råd til å satse videre både i Norge og i utlandet, sier Værnes til NewsWire.

Unik posisjon
Powel Data leverer IT-løsninger til kraftmarkedet. Selskapet har skaffet seg en unik posisjon i Norge. Etter dereguleringen av kraftmarkedet er Powel alene om å tilby programvare som er spesielt tilpasset et konkurranseutsatt kraftmarked.

Værnes forklarer den kraftige økningen med at bedriften selger konsulenttjenester og produktkompetanse i langt høyere grad enn før, samt at konkurransen i markedet er blitt skjerpet. Dette har ført til økt etterspørsel etter Powels teknologi.

Dessuten har myndighetene strammet inn kravene til de aller største strømleverandørene, slik at også disse har et økende behov for selskapets it-løsninger. Dette gjelder blant andre Viken Energi, som Powel inngikk en millionavtale med i september, står det i en pressemelding fra NewsWire.

Amerika neste
Også tallene for hele Powel-konsernet viser klar framgang. Omsetningen er på 51,9 millioner kroner, mens resultatet er 3,1 millioner. I fjor på samme tid var omsetningen 34 millioner kroner, mens resultatet var så vidt negativt.

Powel fikk nylig stor oppmerksomhet etter å ha inngått en gullkantet avtale med et stort teknologiselskap i delstaten California.

– Vi har nå gitt anbud til Bonneville Power Administration, som har kraftverk og magasiner i Columbia River i USA. Nord-Amerika er vårt neste store satsingsområde, etter hvert som kraftmarkedet der dereguleres, sier administrerende direktør Jon Einar Værnes.

Powel Data AS har nå 65 ansatte i Trondheim, mens konsernet totalt har 83 ansatte.