Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telefonen taper terreng

En ny undersøkelse viser at det rett etter årsskiftet overføres mer data enn samtaler over det internasjonale telenettet, for første gang i historien.

Om tre år er tradisjonelle telefonsamtaler helt akterutseilt, det viser en ny analyse fra Giga Information Group i Cambridge, Massachusetts, USA.

Under ti prosent
– Vi opplever et taktskifte. Internett og data tar nå over den internasjonale teletrafikken, sier adm. direktør Mette Håkonsen i Teleglobe i en pressemelding fra det kommersielle nyhetsbyrået NewsWire.

Ifølge Giga vil samtaler over det tradisjonelle telefonnettet om tre år utgjøre under ti prosent av den internasjonale teletrafikken, mener Giga. Andre analysebyråer mener samtaleandelen vil være nede i to prosent.

Store investeringer
Ifølge Gigas analyser vil samtalene stå for 160 milliarder tellerskritt i år 2002, mens internasjonal dataoverføring vil stå for hele 1,6 billioner tellerskritt.

Giga venter at datatrafikken vil doble seg hvert år de neste tre årene. Mer radikale prognoser anslår en vekst på mellom 500 og 1000 prosent frem til år 2002.

Teleglobe vil frem til 2004 investere rundt 40 milliarder kroner i et nytt telenett. Dette vil blant annet omfatte de største europeiske byene.

Prisfall
Den store etterspørselen presser prisene på teleoverføringer, mens nye bruksområder som krever mer båndbredde gjør Internett stadig mer interessant. Utviklingen er entydig.

– Etterspørselen og kapasiteten øker dramatisk, mens prisene faller, sier Håkonsen. Prisfallet skyldes at kapasiteten og konkurransen mellom leverandørene øker.

Datatrafikken har allerede overgått samtaletrafikken i USA og over Atlanteren. I begynnelsen av neste år vil datatrafikken passere samtaletrafikken også over Stillehavet, viser analysen.

Også telefonvekst
Men taleflommen har ikke stanset opp. På verdensbasis øker denne trafikken med rundt 15 prosent årlig.

– Folk blir stadig mer internasjonale, og flere får telefon. Mye av talen vil i fremtiden bli flyttet over til Internett, såkalt IP-telefoni, sier Håkonsen.

Stikkord: Mobil