Hopp til navigasjon Hopp til innhold

En smilende taper hos Telianor

For en utenforstående kan Telianors kommende Norges-sjef Jon Fredrik Baksaas (bildet) virke som en av de store taperne i løpet som er gått før fusjonen ble et faktum. Så hvorfor smiler han?

Baksaas (smiler)

I løpet av den lange godkjennelsesprosessen i Brussel måtte fusjonspartnerne akseptere at kabelvirksomheten må selges. For Baksaas betyr dette at Telenor Avidi, med sine 230.000 abonnenter, forsvinner ut av huset og til en konkurrent, mens hans svenske kollega må se 1.3 millioner abonnenter hos Telia Infomedia Television forsvinne.

Smil
Men når vi treffer Baksaas i Geneve, bare noen timer etter at fusjonen ble godkjent av EU-kommisjonen, er det bare smil å se. For det er ikke så farlig å miste 230 000 kabel- abonnenter så sant man har muligheten til å nå dem på en annen måte.

– Det er selvfølgelig synd å miste kunder, slik er det jo alltid, sier Baksaas.

– Men vi skal jo huske på at kabel bare dekker 25 prosent av husstandene i Norge, mens telefonlinjene er på plass i så godt som hver eneste husholdning. Og vi regner med at vi i løpet av relativt kort tid skal klare å tilby minst like god, digital TV over telenettet som vi kunne tilby over TV-kablene.

Forsprang
– Du sier ”relativt kort tid”. Betyr ikke dette at kjøperne av Telenor Avidi likevel får et forsprang?

– Vi regner med at det vil ta minst ett til to år før kabelnettet er bygd ut på en slik måte at det kan tilby både vanlig TV, digital-TV og telefoni- og Internett-tjenester til alle sine abonnenter, sier Baksaas.

– Dermed er det begrenset hvor mange kunder kabelselskapene kan få for sine teletjenester før vi kan tilby TV til våre kunder. Vi kan også si det på en annen måte: Jobben blir faktisk enklere for oss fordi vi bare får ett nett og ett abonnement å forholde oss til, der vi i dag har to separate aktiviteter i henholdsvis Telenor Privat og Telenor Avidi, sier Baksaas.

Stikkord: Mobil