Fusjonen1

Annonse


Telianor på børs til 150 mrd

Fusjonen1

Svenskene ønsket at bokført verdi av de to selskapene skulle legges til grunn ved fusjonsinngåelsen. Norge ønsket at markedsverdien skulle være grunnlaget, slik den er anslått av internasjonale analysebyråer.

Til slutt ble resultatet åpenbart et kompromiss der verdien av Telianor ble vedtatt til 150 milliarder svenske kroner. Den norske stats andel er dermed 60 milliarder.

Fremtidig papirgevinst
Det er all grunn til å tro at dette verdianslaget vil føre til en stor papirgevinst når det fusjonerte selskapet skal på børs. Fremtidig børsverdi har tidligere vært anslått til 300 milliarder kroner.

Tidningarnes Telegrambyrå i Stockholm sier at børsintroduksjonen vil finne sted i april neste år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse