Annonse


Allah får hjelp av Internett

Presteskapet og statsmakten har ikke lenger monopol på sannheten, hevder den amerikanske islam-eksperten Dale F. Eckelman i tidsskriftet MERIA (Middel-East Review of International Affairs).

Ingen garanti
Eckelman hevder at presteskapet i land etter land opplever det som stadig vanskeligere å monopolisere debatten islams tro og samfunn.

Ikke en gang i land med statsoppnevnte religiøse myndigheter har autoritetene noen garanti for at deres synspunkter blir lyttet til eller at befolkningen uten å mukke følger kursen etter myndighetenes kompass.

Offentlig debatt
Tvert i mot, skriver Aftenposten i sin redegjørelse for Eckelmans artikkel, har den tanken vunnet fram at også islamsk religiøs tro bør kunne gjøres til gjenstand for offentlig debatt.

Internett vil ikke nødvendigvis gi mer demokrati, men det kan åpnes for større religiøs toleranse og et større religiøst mangfold også innenfor den islamske verden, hevder Eickelmann.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse